resortmonviso.pl

Wlochy

Wlochy

Podział na bogate północne i biedne południe Włoch powstał kilka wieków temu.Wlochy Na północy Włoch rozwija się przemysł. Południowe Włochy pozostają rolnicze. Były okresy, kiedy zastanawiano się nad podziałem państwa na dwie części. Bogatsza północ miała dość dokładać do biedniejszego południa. Różnice w dochodach obu części są znaczące.Wlochy To niejedyny kraj, w którym istnieje taki podział. Polska także nie jest wolna od tego. Od dawna funkcjonuje podział na Polskę A i Polskę B. Polska A oznacza zachodnią część kraju, w której jest rozwinięty przemysł. Polska B to wschodnie województwa to Polska B, gdzie dominuje rolnictwo.Wlochy Rozwarstwienie powoduje także polityka kolejnych rządów i inwestycje w drogi i kolej w Polsce zachodniej.

Włoskie rządy także podejmują różne działania. To co dzieje, jest zależne, od tego jaki jest rząd i skąd pochodzą poszczególni ministrowie. Południe Włoch jest bardziej narażone na wzrost uchodźców. Włochy pozostają ważnym elementem nielegalnej emigracji. Powstanie Unii Europejskiej nie przyczyniło się do zniwelowania tych różnic.

– autor artykułu