resortmonviso.pl

Bezrobocie wsrod mlodych Wlochow

Bezrobocie wsrod mlodych Wlochow

— Kościół rzymskokatolicki spalił Biblię i ludzi, którzy go przetłumaczone i promowała swoje badania (np Jan Hus, 1415 AD; Wm Tyndale, 1536 AD.).

— Choć naciski zewnętrzne spowodowały Rzym odpocząć restrykcje wobec studiowania Biblii w Stanach Zjednoczonych, jego rozmieszczenie

jest nadal powszechnie wstrzymana w wielu krajach pod silnym wpływem rzymskiego katolicyzmu.

–Choć Kościół Rzymski twierdzi natchnienie Pisma Świętego, to otwarcie się wywyższa autorytet własnych tradycji, dogmatów i dekretów powyżej Biblii.

— Kościół naucza, boskość Chrystusa, ale stawia Maryję i kapłanów jako pośredników między Bogiem a wierzących tak, że swobodny dostęp do Jezusa jest możliwe tylko za ich pośrednictwem.

— Kościół naucza, odpuszczenie grzechów, ale tylko poprzez spowiedź przed księdzem i rozgrzeszenia udzielonego przez niego.

— Kościół naucza, zbawienie, ale zastępuje system łaski powiększonej prac, w których ludzkie czyny są ważne.

— Kościół naucza, że ??Chrystus ustanowił Kościół, ale wywyższa papieża jako głowę i inwestuje absolutny, nieomylny

władza w nim i jego dekretów.

Choć Kościół katolicki twierdzi, że jest „jedynym prawdziwym kościołem”, twierdząc, że jej korzenie sięgają do Chrystusa, fakty historyczne nie poparcie tego twierdzenia. Roman katolicki dogmat ewoluowała na przestrzeni wieków, jednak żaden z jego

Bezrobocie wsrod mlodych Wlochow

główne tradycje i doktryny były kiedykolwiek nauczył, bronił, praktykowane lub przejęte przez wcześnie, apostolski Kościół.

Żaden.

Poniżej przedstawiono niektóre elementy doktryny katolickiej, rytuałów, dekretów i przekonań oraz rok przybliżonej byli

ustanowił:

Znak krzyża … 300AD

Kult aniołów, zmarli święci, wykorzystanie zdjęć … 375AD

Msza w codziennej celebracji … 394AD

Wywyższenie Maryi i użycie terminu „Bogurodzicy” … 432AD

Namaszczenie … 526AD

– autor artykułu