resortmonviso.pl

Kuchnia wloska

Kuchnia wloska

Prawo do opinii

Jest często dużo mówi się o prawo do równego traktowania, pomimo swej religii lub czyjegoś pochodzenia etnicznego lub czyjejś płci. W ciągu ostatniego stulecia, nasze społeczeństwo przesunął tę debatę z takich starszych omówionych cech jak kolor skóry i płci do rzeczy, takich jak orientacja seksualna. Choć wciąż istnieją bitwy praw obywatelskich dzieje się dzisiaj do równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne i płeć, dziś Praw Obywatelskich obejmuje również inne cechy osoby, które wcześniej były dyskryminowane, nie tyle jako myśl.

Powodem, dla którego jest to nieracjonalne dyskryminować kogoś na ich rasy jest, ponieważ jeden wyścig nie (zazwyczaj) ingerować w ich branży. Teraz na pewno są sytuacje, w których takich preferencji jest absolutnie uzasadnione. Jeśli firma reklamuje i ich dział statystyki powiedział im, że kilka afrykańskich ludzie kupują produkty, które mogą zdecydować się reklamować z większą liczbą modeli afrykańskich. Byłoby racjonalne, w umyśle każdego rozsądnego człowieka, że ??firma powinna być zmuszony zatrudnić jak najwięcej modeli Caucasion jako modele afrykańskich? Wątpię, że będzie z wielką szczerością. Jeśli jednak firma ubezpieczeniowa szukał sekretarki, potem wyścig sekretarza byłaby zupełnie bez znaczenia. Bycie dobrym sekretarzem nie chodzi o czyjegoś wyglądu, ale całkowicie o własnych możliwościach intelektualnych, może pisać umiejętności i diligance. To nie jest kwestia wyglądu, ale to kwestia intelektu. Aby powiedzieć, że firma modelowanie dyskryminacji wybierając afrykańskiego człowieka nad człowiekiem Caucasion jest równie prawdziwe jak mówi firma ubezpieczeniowa została dyskryminacji wybierając inteligentną sekretarkę nad nierozumne sekretarki.

Walki o Praw Obywatelskich ludzi, bez względu na rasę, płeć lub orientację seksualną, będą kontynuowane przez jakieś numerem nieocenioną lat.

– autor artykułu