resortmonviso.pl

Atrakcje Neapolu

Atrakcje Neapolu

Doktryna czyśćca, ustanowiony przez Grzegorza I … 539AD

Modlitwy do Maryi, świętych, aniołów martwe … 600AD

Holy Water … 850AD

Kanonizacja zmarłych świętych, najpierw Jan XV … 995AD

Poszczenia w piątki i podczas Wielkiego Postu … 998AD

Mass opracowany jako ofiara, obecność obowiązkowa … 11th Century

Celibat kapłanów, przyznany przez Grzegorza VII … 1079AD

Inkwizycja, ustanowiona przez Radę Werony, podejrzanych o herezję skazano, torturowany i stracony, przewidywany

15 milionów ludzi zginęło … 1184AD

Atrakcje Neapolu

Sprzedaż odpustów … 1190AD

Przeistoczenie, ogłoszony przez Innocentego III … 1215AD

Spowiedź do kapłanów, ustanowiony przez Innocentego III na Lateranie Rady … 1215AD

Adoracja przyjmującego (łac oznacza „ofiara”), przyznany przez Honoriusza III … 1220AD

Biblia zabronione, Rada Tuluzie … 1229AD

Puchar zabronione osób w komunii, Sobór w Konstancji … 1414AD

Czyściec, wymawiane jako dogmat przez Radę Florencji … 1439AD

Tradycja zadeklarowane jako równego organ z Biblii, Sobór Trydencki … 1545AD

Atrakcje Neapolu

Księgi apokryficzne dodane do Biblii, Sobór Trydencki, w reakcji na Reformacji. przez kanonizacji

te książki to usprawiedliwione ich zastosowanie w sprawach doktrynalnych (1 Maccabecs 04:46, 09:27, 14:41 członkowskim dni proroków

zniknęły; Jezus cytował wszystkie 39 OT książek z Księgi Rodzaju do Malachiasza, nigdy apokryfów; Żaden inny pisarz Nowego Testamentu

zacytował Apokryfy. Jezus zaprzeczył nauki od apokryfów; Jerome, Orygenes i inni odmówiono inspirację;

Pesshitta, Syryjski Biblii 2AD, nie zawierają Apokryfy) … 1546AD

Nieomylność papieża Soboru Watykańskiego … 1870AD

Szkoły publiczne potępił Pius XI … 1930AD

Wniebowzięcie Maryi, cielesnej wniebowstąpieniu po śmierci Piusa XII 1950 …

Mary mianem „Matki Kościoła” Paweł VI … 1965AD

– autor artykułu