resortmonviso.pl

Najlepsze pizzerie w Polsce

Najlepsze pizzerie w Polsce Jezu!

Jezus nie mówił, że On zbuduje swój Kościół na prostą Szymona Piotra. NIE! Ale On budować ją od tego prostego fundamentalne wyznanie wiary, które Peter wykonane, że Jezus jest Chrystusem! Nie tylko wyznanie Piotra, ale każda podobna wyznanie dla przyszłych pokoleń (Rz 10: 9-11). Jezus jest Skałą, a nie Piotr! (Patrz Kor 3:11; Ef 2:20, 21).

„Klucze” symbolizować władzę, aby otworzyć drogę do zbawienia poprzez głoszenie Ewangelii do wszystkich tych, którzy są w ciemności i okowach grzechu. Piotr był pierwszym, któremu powierzono klucze, bo był pierwszy daje to wyznanie wiary w Jezusa i walnie przyczynił się początkowo otwarcie drzwi zbawienia Żydów w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2), a także do pogan w domu Korneliusza ( Dz 10). Jednak wszyscy prawdziwi uczniowie posiadają te same klucze, gdy głosząc drogę zbawienia dla niewierzących i oferując im duchową wolność przez Chrystusa (Mt 18:18).

Ponadto Pismo obalić twierdzenia Roman Catholic dotyczące Peter. Ani Pismo Święte, ani Peter kiedykolwiek twierdził, że papież, głowa nad kościołem lub w pozycji nadrzędnej nad apostołów. Oprócz tradycji katolickiej, nie ma biblijne, historyczne lub wiarygodne dowody, że Peter archacological kiedykolwiek udał się do Rzymu i przewodniczy na czele. Przeczytaj poniższe Pisma. Zdecyduj sam:

Najlepsze pizzerie w Polsce

1P 5: 1 (jest on określany jako jedynie innym starszego spośród wielu)

1 Piotra 5: 3 (on rzeczywiście ostrzegał przed panowania nad stadem)

Dz 10: 25-27 (nie chciał odbierać cześć od ludzi – nie całuje pierścień lub specjalnego traktowania lub tytuły)

Najlepsze pizzerie w Polsce

Matthew 16:23 (okazało się, że nie był nieomylny, gdy Jezus zgromił go gwałtownie dotyczące konieczności ukrzyżowania)

Gal 2: 11-14 (Paweł skarcił go za chwiejny, jest niespójne i hipokrytą)

Mateusza 08:14; Łk 04:38; I Kor 9: 5 (był żonaty)

Rzymian 16 (Paweł napisał ten list, witał wielu wierzących, ale nie pozdrawiam Piotr.

– autor artykułu